Polisväsendet i Stockholm 1776-1850

kr40.00

Polisväsendet i Stockholm av Nils Staf, 1950.

Kategorier: ,

Beskrivning

Polisväsendet i Stockholm av Nils Staf utgiven 1950, Almqvist&Wiksells Boktryckeri AB och Hugo Gebers Förlag, Stockholm. 568 sidor. Läsbart skick pris därefter.